Stadsgesprek Schieoevers

Mmv Gilbert Bal, Rene Kluft, Joris Kleinveld, Gido ten Dolle en anderen olv Bert Slagmolen

op 08-11-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. In de Kadernota wordt dit gebied aangewezen om er een deel van de omvangrijke Delftse woningbouwtaakstelling (15.000 woningen) te realiseren. De Kadernota stelt ook dat Delft High Tech Capital van Nederland moet worden. In de uitwerking van het convenant tussen de gemeente en de TU wordt voor de Schieoevers daarom ook ingezet op de (kennisintensieve) maakindustrie.
Naast de vorig jaar vastgestelde Woonvisie werkt de gemeente inmiddels aan de Werkvisie, zoals toegezegd aan de gemeenteraad. Beide visies zijn nodig om ruimtelijke consequenties van de zeer ambitieuze economische en woningbouwdoelen van de gemeente af te wegen. De Schieoevers zijn het eerste gebied waar die afweging actueel wordt.

Omdat er inmiddels grote druk staat op de woningbouwplannen voor het gebied, en de werkvisie nog niet gereed is, heeft de Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie.
Op het stadsgesprek zullen door Gilbert Bal de scenario’s en de visie worden gepresenteerd. Daarnaast zijn enkele inleiders uitgenodigd vanuit de kring van ondernemers en de TU om commentaar te geven. Tenslotte hebben we wethouder Ferrie Förster gevraagd op welke wijze de uitkomsten van de discussie kunnen doorwerken in de Werkvisie.

De discussie over de toekomst van de Schieoevers zou idealiter plaatsvinden met de Werkvisie als kader. De discussie nu kan input leveren voor deze Werkvisie. Daarbij spelen vragen als: Welke soorten bedrijvigheid passen op de Schieoevers? Op welke wijze kan er ruimte worden gemaakt voor (kennisintensieve) maakindustrie? Kunnen wonen en werken worden geïntegreerd? Blijft er ruimte voor watergebonden bedrijven en bedrijven met een hoge milieucategorie? Hoe kan de ontwikkeling van de Schieoevers worden gestuurd? En hoe wordt de betrokkenheid van TU, ondernemers en andere partijen georganiseerd?

Ondernemer Wolter Smit heeft in zijn column alvast een mooie aftrap gegeven voor de discussie.

 Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media