Bètabalie: Stedelijke functies

Lezing door Jan-Hendrik Bakker

op 15-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats, werkplaats, marktplaats, afzetgebied en schuilplaats. Deze functies zorgden ervoor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. In deze opvatting is de stad vooral een productie- en consumptiemilieu. De vraag voor de toekomst is welke functies nog vervuld zullen worden en of er geen nieuwe functies ontstaan? Bijvoorbeeld de stad als speelplaats, als evenemententerrein, als energiebron of als nieuw natuurgebied. Er zijn de laatste jaren veel experimenten gedaan om dat te ontdekken. Verder is het de vraag op welk schaalniveau de stad zich zal ontwikkelen. Staat ons een verdere schaalvergroting te wachten naar megapolissen of juist een schaalverkleining?

Jan Hendrik Bakker studeerde filosofie, psychologie en literatuur in Leiden en Rotterdam. Is auteur, docent en journalist. In 1999 gepromoveerd in de wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderwerp: de literaire verbeelding van de mens. Titel proefschrift: Tijd van lezen. Maakte in verleden reportages in Midden-Oosten, schrijft de laatste vijftien jaar voornamelijk over literatuur en filosofie.Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


deel op sociale media