Tanthof zoekt de dialoog

Wat is de beste plek voor de nieuwbouw van de basisscholen?

op 19-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Er spelen veel dilemma’s zoals de keuze voor verdichting versus het belang dat bewoners aan groen hechten; de voordelen van het concentreren van voorzieningen versus de bereikbaarheid van voorzieningen. Hier gaan we het over hebben aan de hand van reacties van verschillende bewoners. Bewoners uit andere wijken zijn uitgenodigd om mee te denken.

Deze discussie raakt de gewenste wijkversterking in Tanthof. Eerder heeft de gemeente hierover 6 bijeenkomsten georganiseerd in de wijk. Bewoners willen ook meedenken over de herbouw van de scholen. Een aantal bewoners hebben zich verenigd in de Stichting Behoud het Park. Zij hebben een alternatief scholenplan ontwikkeld dat zij op deze avond zullen presenteren. Samen met de bewonersvereniging Heel Tanthof Delft hebben zijn het initiatief genomen tot deze avond. De bewonersvereniging stimuleert de bewonersparticipatie door peilingen te houden over actuele thema’s en daarover bewonersbijeenkomsten te organiseren.Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media