‘Together’ in de wijk: Tanthof

Een wijkwandeling (corona-proof, kleine groep)

op 09-09-2020 om 18.15 inloop, vertrek om 18.30 uur in vertrekpunt wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149, Delft

Wat maakt dat bewoners met veel plezier in Tanthof wonen? We wandelen door Tanthof, een ruim opgezette groene wijk uit de jaren ’70 en ’80 met veel eengezinswoningen en 1- en 2- persoonswooneenheden (HAT-eenheden, HAT is een jaren-80 acroniem van Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens).
De bewoners van Tanthof koesteren het vele groen in de wijk. Naast de kinderboerderij en het Abtswoudepark bieden de singels veel groen in de naaste omgeving van de woningen. Veel van de buurtvoorzieningen zijn echter verdwenen en er wordt minder gebruik gemaakt van de busbaan. Waar ontmoeten mensen elkaar?

De gemiddelde leeftijd van de inwoners in Tanthof stijgt: de verwachting is dat de wijk vergrijst. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om nieuwe woningtypen te realiseren waaronder appartementen en woonvoorzieningen met meer “gemeenschapszin”. Waar zou dit kunnen? En welk type woningen is geschikt voor mensen die langer en weer thuis willen wonen en zorg nodig hebben? Wat zijn de ervaringen in het project Centraal Wonen, het Abtswoudehuis, de Hat-eenheden en in de omgeving van de Bikolaan? En wat is het effect van de maatregelen tegen het Coronovirus op de manier waarop bewoners in Tanthof elkaar vinden?

We bespreken deze vragen tijdens de wandeling en de ontmoetingen die deel uitmaken van de wijkwandeling. Onze aandacht voor de mogelijkheden van nieuwe collectieve woonvormen hangt samen de internationale tentoonstelling ‘Together’ die in 2021 in Delft verwacht wordt.

Dit is de tweede wijkwandeling die TOPdelft organiseert in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Delft. Een verslag, foto’s en de route van de eerste wijkwandeling in de wijk Hof van Delft vind u hier.

Wandelen in Corona-tijd
We vertrekken op woensdag 9 september om 18.30 vanaf de Hofstee in Tanthof. We zullen tijdens de wandeling de anderhalve meter uiteraard naleven. We wandelen in kleine groepjes van 6 personen. Het is belangrijk dat je je van tevoren aanmeldt, zodat we een en ander goed kunnen organiseren.

Kaartjes bestellen
Er zijn 25 gratis kaartjes beschikbaar voor deze wandeling. U kunt een (of max 2) kaartjes bestellen via: https://pretix.eu/TOPdelft/tanthof/
Zonder kaartjes meewandelen is helaas niet mogelijk.

 deel op sociale media