Van architect tot ontwerpende ingenieur, bouwen voor kennisintensieve bedrijven

Door ir. Menno Rubbens, directeur cepezedprojects b.v.

op 05-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In Delft wordt veel geïnvesteerd in de kenniseconomie. Bedrijven worden gestimuleerd om zich in Delft te vestigen. In de laatste jaren hebben veel bedrijven nieuwe huisvesting gerealiseerd in Delft. Bij 6 van deze recente projecten was cepezed (met cepezedprojects en/of met architectenbureau cepezed) betrokken vanwege de ervaring met flexibele gebouwen met een wisselende combinatie van kantoor-, laboratorium- en productieruimte.

Menno Rubbens zal  ingaan op een aantal recente Delftse projecten (3M, Applikon, Hukseflux, DSM, The DataCenter Group en het voormalige Techniekmuseum) en de daarbij toegepaste innovaties. Ook zal hij ingaan op de veranderende rol van de architect. Daarbij is er volop ruimte voor discussie.

cepezed heeft, door zowel voor- als achterwaarts te integreren, meer grip gekregen op het gehele bouwproces. De projecten worden ontwerpgestuurd opgezet zodat innovaties een kans krijgen om zich tot standaard product te ontwikkelen. In tegenstelling tot veel partijen in de bouwkolom, die het “klant-gericht bouwen” vertalen in “bouwen wat de klant wil”, probeert cepezed in samenwerking met verschillende partners juist (ge)bouwproducten te ontwikkelen waarvan de klant nog niet weet dat ze bestaan. cepezed ontwikkelt daarmee ontwerpgestuurde oplossingen op het gebied van financiering, ruimtelijk ontwerp, bouwtechniek en exploitatie van gebouwen.

Tijdens deze avond willen we, naast het laten zien van een aantal concrete innovaties, ook een discussie voeren over de veranderende rol van de architect. Het werkveld van veel architecten is niet meer zo eenduidig en ook andere partijen in de bouwkolom (aannemers, adviseurs, makelaars) transformeren in hybride bedrijven of netwerkorganisaties. Deze hybridisering kan voor verwarring zorgen en maakt de profielen van de verschillende partijen in de bouwkolom er niet duidelijker op. Juist in deze tijd zie je dat organisaties die een duidelijk “product” leveren zich blijven onderscheiden en een specifieke markt voor zich winnen. Daarna is er ruimte voor discussie.


Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


deel op sociale media