Voortgang Winst door Design traject bij Zandvliet Vleeswaren

op 08-10-2015

 

zandvliet

Winst door Design wordt uitgevoerd door DelftDesign/TOP Delft op initiatief van en financieel mogelijk gemaakt door gemeente Delft.

Start

Medio juni is het Winst door Design traject bij Zandvliet Vleeswaren als eerste binnen dit project van start gegaan.

Zandvliet is trots deelnemer aan het project ‘Winst voor Design’. Een project waarbij Zandvliet wordt bijgestaan door een creatieveling die met een frisse blik Zandvliet instaat stelt tot nieuwe inzichten te komen.

Zandvliet Vleeswaren is een zelfstandig familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1929 heeft het bedrijf zich ontwikkeld van slagerij tot hypermodern productiebedrijf dat vleeswaren maakt voor de traditionele slager, de industrie en de retailmarkt. Resultaten die Zandvliet hoopt te behalen met deelname aan het project ‘Winst door Design’ zijn:

 • Verfrissende kijk naar het huidige assortiment
 • Vernieuwde kijk naar huidige en nieuwe verpakkingsmogelijkheden
 • Nieuwe “Out of the box” concepten
 • Het beter begrijpen van het proces om tot creatieve, innovatieve, vernieuwde concepten te komen.

plak-grillworst-175gr

 

Matchmaking event

De deelname aan een inspirerend matchmaking event op dinsdag 7 april 2015 leverde Zandvliet Vleeswaren de volgende inzichten op:

 • “erg inspirerend om met mensen uit de creatieve hoek over je bedrijf te spreken”
 • “het pitchen is op zich al een creatief proces, de manier waarop je dagelijks in je bedrijf communiceert is ineens niet goed genoeg.”
 • “Je moet de voor jou vanzelfsprekende uitgangspunten eerst toelichten en het waarom uitleggen”
 • “interessant om van de andere deelnemende bedrijven te horen waar zij tegenaan lopen”
 • “ik ben er van overtuigd dat de creatieven vanaf nu ook anders tegen onze producten aankijken, wat dat betreft werkt het proces erg inspirerend aan beide kanten”

Op basis van het matchmaking event heeft Zandvliet vleeswaren kennismakingsgesprekken kunnen voeren met een aantal creatieven uit het netwerk van Delft Design.

 

Match

Uiteindelijk heeft Barbara Vos van Ontwerpstudio Barbara Vos de opdracht gekregen om het assortiment tegen het licht te houden en te kijken naar nieuwe concepten. Barbara Vos vormt samen met Robin Forman (productontwikkeling) en Lukas Schraven (commercie) van Zandvliet het projectteam.

Het projectteam is projectmatig te werk gegaan:

 • Kennismaking en rondleiding Zandvliet
 • Inspiratie opdoen
 • Brainstormen
 • Concepten visualiseren
 • Concepten uitwerken / vormgeven
 • Presenteren

Zandvliet vleeswaren Winst door Design

Resultaat: Winst door Design

Het ontwikkelingsproces om vanuit verschillende hoeken ideeën te benaderen geeft fantastische nieuwe inzichten. Tijdens een initiële brainstormsessie kwam er een creatieve energie tot stand welke al zeer snel tot unieke concepten heeft geleid.

Door juist concepten uit te werken waarbij er geen rekening gehouden hoefde te worden met enige beperking, konden er nu experimenten worden gedaan die tot verrassende resultaten leiden en diende als startpunt voor nieuwe concepten. Zo hebben we bijvoorbeeld vlees geprint met een 3d printer en worst gelaserd.
Tussentijdse interne presentaties verliepen als volgt: Eerst sceptische verbazing over de nieuw ontwikkelde concepten, vervolgens ontkiemde het idee en ontstonden er enthousiaste reacties en werden er verbanden gelegd waarna er nog meer nieuwe ideeën werden aangedragen.
Het mooie aan het project ‘Winst door Design’ is dat in het proces mensen over gaan van het denken in problemen naar het denken in uitdagingen, oplossingen en zelfs komen met nieuwe ideeën.

Of-je-worst-lust

 

Momenteel is het projectteam bezig een aantal concepten uit te werken tot concrete producten en zijn er een aantal concepten neergezet die dienen als de basis voor nieuwe mogelijke projecten voor in de toekomst.

Na afronding van het Winst door Design traject heeft Ontwerpstudio Barbara Vos haar activiteiten voor Zandvliet Vleewaren gecontinueerd met een vervolgopdracht. Dit is ook precies wat met het project Winst door Design wordt beoogd:

 • versterken van maakbedrijven in Delft
 • cross-overs tussen de maakindustrie en de creatieve sector

(geschreven door: Leon van der Sande in samenwerking met Zandvliet vleeswaren en Ontwerpstudio Barbara Vos)


Deze activiteit valt onder het thema Winst door design.


deel op sociale media