Wat is de energietransitie?

Sprekers: Kornelis Blok (Hoogleraar Energie TU Delft), Ron Wit (Directeur Eneco) en Maya van der Steenhoven (Gas Los Campagne). Moderator: Martijn van Calmthout

op 12-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Er is een klimaat-akkoord en een energie-akkoord. Dat is mooi maar dergelijke akkoorden bestaan op papier en zoals bekend is papier geduldig. Wordt er voldoende gedaan om de doelstellingen uit deze akkoorden te bereiken en wat kan of moet men van de diverse partijen verwachten? Moet er een nationaal plan komen? Is een aanpassing van regels gewenst? Of zijn andere maatregelen noodzakelijk?

Energietransitie – achtergrond
Nu de traditionele energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit gebied aanwezig en het ligt voor de hand om daar regelmatig aandacht aan te besteden. De bijeenkomsten zijn afwisselend in de Buccaneer, Theater de Veste en (zoals nu) het Prinsenkwartier.

 


Deze activiteit valt onder het thema Bèta Balie.


deel op sociale media