Waterstof in de Energietransitie

Met Ad van Wijk en Platform Energietransitie o.l.v. Nelly de Ridder

op 12-02-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Dit is de derde avond die TOPdelft samen met het Platform Energietransitie organiseert. Deze keer gaan we in gesprek met Ad van Wijk, professor Future Energy Systems bij de TU Delft. Waterstof is de toekomst, zeggen experts. Hoe kunnen we waterstof gaan gebruiken?

Waterstof speelt een prominente rol in het klimaatakkoord. Zo ziet het kabinet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor waterstof in mobiliteit en de industrie. Vooral zwaar transport, bijvoorbeeld vrachtwagens, OV-bussen en dieseltreinen kunnen op waterstof gaan rijden. Ook speelt waterstof een rol als energiedrager voor duurzaam opgewekte energie.

Maar wat is dat dan eigenlijk: waterstof? En wat kan de rol van waterstof zijn in de energietransitie?

Bekijk hier de presentatie van Pr. Dr. Ad van Wijk.


Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


deel op sociale media