Wetenschap en filosofie: 3. Karl Popper (1902-1994)

Lezing door Jan Brouwer

op 23-04-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Karl Popper wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. Hij is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non-wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de ‘open samenleving’. Niet gering maar waarom is zijn methode niet de algemeen geldende standaard geworden en vindt hij betrekkelijk weinig navolging?

De kosten zijn 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier.


Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


deel op sociale media