Wetenschap en filosofie: 4. Georg Friedrich Hegel (1770 –1831)

Lezing door Herman van Erp

op 14-05-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Onderzoeksvraag: De dialectische methode van Hegel komt vandaag de dag vaak naar voren in slagkreten als ‘innovatie is een synthese van bestaande zaken’, maar ook in ‘1+1=3’. Is met de these en antithese tot synthese een startschot gegeven om de relatie tussen weten en waarheid ter discussie te stellen?

De kosten zijn 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier.


Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


deel op sociale media