Zelfredzaamheid: de digitale drempels in onze maatschappij

Reservering verplicht, max 40 deelnemers

op 20-10-2021 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier

Gratis registratie voor deze lezing is verplicht via Eventbrite.

In Nederland wordt er vanuit gegaan dat iedereen voor zichzelf zorgt. Dat iedereen meedoet en eigen verantwoordelijkheid neemt, al dan niet met wat ondersteuning uit de omgeving. Maar deze zelfredzaamheid is niet zo vanzelfsprekend. Niet iedereen kán meedoen, en niet iedereen wíl meedoen. Digitalisering werpt drempels op.

Het land lijkt ijverig op weg om alles wat maar enigszins digitaal kan, ook digital only te laten zijn. Wie niet zo makkelijk voor zichzelf kan zorgen, mag rekenen op hulp van de overheid. Maar tools om hulp in te schakelen zijn met het oog op efficiëntie grotendeels gedigitaliseerd. Voor menselijk contact en aandacht lijkt er weinig ruimte te zijn. Voor veel mensen is het daardoor (nog) moeilijker geworden om zich in het dagelijks leven te redden. Ook informatisering en het gebruik van data is een punt van zorg. Schandalen met overheidssystemen tonen hoe het mis kan gaan: van ongeoorloofde data-analyse en informatielekken, tot vooringenomenheid en onrechtmatige segmentatie van persoonsgegevens. Op allerlei fronten is te zien hoe mensen hierdoor hun zelfredzaamheid verloren.

Eefje Op den Buysch onderzocht de invloed van digitalisering op zelfredzaamheid in de toekomst. In haar boek Herstelplan Zelfredzaamheid beargumenteert ze wat er nodig is om te herstellen wat uit koers is geraakt: kom na wat er is beloofd in de wet. Garandeer toegang voor iedereen. Behandel gelijk in gelijke gevallen. Hoewel dat simpel klinkt, vergt het wat werk richting de toekomst. Eefje brengt een complex systeem terug naar de kern. Met persoonlijke verhalen illustreert ze waarom het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot wat voor iedereen bedoeld is. Een woning, sociaal contact, een baan of een andere zinvolle dagbesteding. Rechtsbescherming en maatschappelijke ondersteuning. Internet, sociaal contact. Technologie leent zich uitstekend om iedereen passende toegang te geven tot dit alles. Samenwerken aan doordacht systeemontwerp maakt het mogelijk. In het herstelde systeem is toegankelijkheid cruciaal en inclusiviteit het uitgangspunt.

Eefje Op den Buysch is senior toekomstonderzoeker bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Ze heeft een achtergrond in informatica (MSc Information Systems) en leidde verscheidene (onderzoeks-)projecten op het gebied van online communicatie, robotisering en transmedia.

Aanmelden
NB Er zijn maximaal 40 plekken beschikbaar en er is QR code check bij de entree. Kaartje reserveren via Eventbrite.


Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie: Technology for Life.


deel op sociale media