Betere buren in een inclusieve stad (verslag stadsgesprek 5 juli 2017)

bericht geplaatst op : 9 juli 2017

Samenvattende video van het Stadsgesprek (26 minuten):

 

Volledige video van het Stadsgesprek (1 uur 54 minuten):

 

Gemeente Delft en de TU Delft verdiepen hun verstandhouding

‘Samen optrekken wordt meer vanzelfsprekend.’ Uit het op 5 juli door TOPdelft geïnitieerde Stadsgesprek over structurele samenwerking tussen de TU Delft en gemeente Delft bleek bovenal dat de twee organisaties elkaar steeds beter weten te vinden. Een onlangs afgeronde gezamenlijke verkenning van gedeelde én complementaire opgaven op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak moet gaan leiden tot een sterkere samenhang in beleid en uitvoering van beide partijen. De presentaties van de verkenningen van drie themagroepen gevolgd door de reacties vanuit het publiek, vormden de hoofdmoot van het Stadsgesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt en de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, Tim van der Hagen. ‘Volgend jaar staan we hier weer.’

>> link naar het verslag (pdf) 

>> link naar de presentaties (pdf)