thema

Stad en Regio

Delft moet zich sterker profileren én actiever regionaal samenwerken. Het is belangrijk om bij de uitbouw van de Delftse kenniseconomie de regionale samenwerking te betrekken. Het inzicht is gegroeid dat de kenniseconomie in de Metropoolregio een nog belangrijkere rol moet gaan spelen en veel zichtbaarder tot uiting moet komen.

Het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) “De toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen” biedt veel zeer nuttige handvatten voor Delft. Het rapport betoogt dat de (Nederlandse) steden alleen als deel van een complementaire regio de (agglomeratie)kracht kunnen ontwikkelen die nodig is om te concurreren met metropolen elders in de wereld. Dit is voor Delft van groot belang, omdat Delft een relatief kleine stad is met een grote universiteit in een netwerk van steden (de Zuidvleugel en de Randstad). Relevant is daarbij dat de TU al nauw samenwerkt met de Universiteit Leiden en de Erasmus universiteit.

We zullen de samenwerking met de vereniging Deltametropool en zo mogelijk met de andere centra in de regio verder versterken. TOP zal in samenspraak met de partners onderwerpen naar voren brengen. We willen de serie regiodebatten voortzetten over de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag in wording en de positie van Delft daarin. De stelling is: ‘Er is een inhaalslag nodig in de regionale samenwerking in de Zuidvleugel van de Randstad’.