Stadsgesprek met de burgemeester van Delft en de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft

Moderator Bert Slagmolen

op 05-07-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Marja van Bijsterveldt en Tim van der Hagen presenteren de samenwerkingsagenda. Daarover gaan we in gesprek.
Drie thema’s van het convenant tussen gemeente en TU zijn inmiddels opgepakt:
– Campus als stad/ Stad als campus: o.a. over de transformatie van het TU-gebied in relatie tot de stad;
– Ecosysteem van kennis & economie: o.a. over het aantrekken en vasthouden van kennisintensieve bedrijvigheid;
– Universitaire gemeenschap, stad en inwoners: o.a. over het inzetten van talent en kennis voor de brede Delftse samenleving.

Nadere informatie volgt.


deel op sociale media