activiteiten

Het Nieuwe Ontwikkelen, vervolg

Met Kees Dol (OTB), Jasper van Zwol, Marius Heijn (Era Contour)

op 03-04-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

‘Het Nieuwe Ontwikkelen’ krijgt een vervolg met drie presentaties als opmaat voor de kansen die er zijn in de Spoorzone Delft en de binnenstad voor Particulier Opdrachtgeverschap, Bouwgroepen en CPO formules. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Thema-avond Het Nieuwe Ontwikkelen

m.m.v. Ineke Hulshof, Annemarie Sour en Timpaan, projectontwikkelaar

op 27-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Op deze thema-avond zijn er drie introducties over dit thema met verschillende invalshoeken: Ineke Hulshof van Hulshof Architecten vertelt over haar ervaringen met Klushuizen en het initiatief "Haagse Lofts". Annemarie Sour bespreekt haar bijdrage aan ‘Nieuw Leyden’ en haar onderzoek naar Klushuizen in Rotterdam. Projectontwikkelaar Timpaan belicht het initiatief ‘CPO Midden-Nederland’. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


De Biobased Economy, DSM en Delft

Lezing door Frank Teeuwisse, Directeur DSM Delft

op 20-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Grootschalig gebruik van biotechnologie en landbouw gaan leiden tot een geheel nieuwe inrichting van economie en samenleving. Onze fantasie schiet tekort om te bevatten wat de invloed hiervan zal zijn op wetgeving, nieuwe materialen, energiehuishouding, productie, logistiek etc. Er ligt een scala aan nieuwe en opwindende uitdagingen voor ons. Maar vooral ook aan kansen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


Start Zorg&techniek&wijken, de gebruiker centraal

m.m.v. programmadirecteur Nick Guldemond en wethouder Raimond De Prez

op 13-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP organiseert samen met onderzoekers van de Health Experience groep van de TU Delft deze startbijeenkomst in het kader van het thema Zorg&techniek&wijken. Om de zorg goed bemensbaar en betaalbaar te houden zijn technische innovaties noodzakelijk. Maar om deze technieken echt te laten werken moet het perspectief van de gebruikers veel meer centraal komen te staan. Daarbij gaat het zowel om mensen die zorg genieten als om zorgverleners en mantelzorgers. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Delft in Metropoolregio

Debat met Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Litjens (VVD), Josine Meurs (D66)

op 06-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het regeerakkoord van kabinet Rutte II is afgesproken dat 'Decentralisaties in principe gericht zullen worden op 100.000+ gemeenten.' Of in begrijpelijk Nederlands: het kabinet wil dat er uiteindelijk alleen nog gemeenten van 100.000+ inwoners zijn. Wat betekent dit voor Delft met haar 96.000 inwoners? Is dit een kans voor Delft om tot een grote speler binnen de Metropoolregio uit te groeien, of is het een bedreiging en moet Delft verder niet mee gaan in de opschaling van gemeenten? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.