activiteiten

Ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed

Debat met wethouder Raimond de Prez, Maarten Vos, Margriet Dijkhuis, Margo van den Broek e.a.

op 15-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het kader van het thema Zorg&Techniek&Wijken komen deze keer de ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed aan de orde. Vergrijzing, ingrijpende veranderingen in de zorg en in de financiering daarvan, veranderende rollen van spelers leiden tot snelle verandering en urgente maatschappelijk opgaven: er zijn innovaties nodig in het zorgvastgoed. Wat te doen met verouderd zorgvastgoed, wat te doen met een tekort aan aangepaste woningen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Driekoningen lezing

door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society

op 12-01-2014 om 15:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De traditionele Driekoningenlezing van ontwerpersvereniging Delft Design wordt 12 januari 2014 gehouden door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society. Als start van ons 27e verenigingsjaar neemt hij ons mee in de designgeschiedenis en legt ook een verband met de huidige ontwikkelingen in de ontwerpwereld. Hierin legt hij een link tussen het bouwkundig ontwerp, industrieel ontwerp en de maatschappelijke en culturele betekenis ervan. Zo geeft hij ontwerpers sprankelende input voor 2014. De lezing wordt afgesloten met een toost op het nieuwe jaar. lees verder


De Bouwcampus komt naar Delft

door Louis de Quelerij

op 18-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Delft wil een stad van innovatie zijn. De komst van De Bouwcampus naar Delft is daarvoor een forse versterking. De nieuwe campus wil de noodzakelijke vernieuwing in de bouw stimuleren en versnellen. Louis de Quelerij, voormalig decaan van de afdeling Civiele techniek en nu mede trekker van De Bouwcampus, zal over het waarom en hoe van de Bouwcampus vertellen. Ook zal hij op de vernieuwingsagenda voor de bouw ingaan en voorbeelden van geslaagde innovaties presenteren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


De schop in de grond: start van tijdelijk gebruik in de Spoorzone

op 11-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Begin 2014 zal het startschot worden gegeven voor tijdelijk gebruik in Spoorzone Delft. De Abtswoudsehof is het eerste veld dat beschikbaar komt voor tijdelijk gebruik. Zeven initiatieven die voortkomen uit Gebruik de Lege Ruimte staan in de startblokken om hun projecten uit te gaan voeren. Tijdelijk gebruik is opgenomen in het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025. Wat zijn de ambities voor tijdelijke projecten en hoe kunnen ze in de komende jaren vorm krijgen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Feestelijke presentatie en ondertekening van de E-Deal tussen Delft E Design en Gemeente

met wethouder Brandligt

op 04-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De gemeente Delft sluit deze E-Deals met lokale partners om concrete afspraken te maken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050. Delft E Design cooperatie U.A. is een coöperatieve vereniging opgericht door aantal leden van Delft Design die een bewonersgerichte aanpak van de bestaande woningvoorraad ontwikkeld hebben. Doel is om een proeftuin van deze aanpak te maken waarin met bewoners hun bestaande woningen energieneutraal en misschien zelfs energiepositief worden gemaakt. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.