activiteiten

De Bouwcampus komt naar Delft

door Louis de Quelerij

op 18-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Delft wil een stad van innovatie zijn. De komst van De Bouwcampus naar Delft is daarvoor een forse versterking. De nieuwe campus wil de noodzakelijke vernieuwing in de bouw stimuleren en versnellen. Louis de Quelerij, voormalig decaan van de afdeling Civiele techniek en nu mede trekker van De Bouwcampus, zal over het waarom en hoe van de Bouwcampus vertellen. Ook zal hij op de vernieuwingsagenda voor de bouw ingaan en voorbeelden van geslaagde innovaties presenteren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


De schop in de grond: start van tijdelijk gebruik in de Spoorzone

op 11-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Begin 2014 zal het startschot worden gegeven voor tijdelijk gebruik in Spoorzone Delft. De Abtswoudsehof is het eerste veld dat beschikbaar komt voor tijdelijk gebruik. Zeven initiatieven die voortkomen uit Gebruik de Lege Ruimte staan in de startblokken om hun projecten uit te gaan voeren. Tijdelijk gebruik is opgenomen in het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025. Wat zijn de ambities voor tijdelijke projecten en hoe kunnen ze in de komende jaren vorm krijgen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Feestelijke presentatie en ondertekening van de E-Deal tussen Delft E Design en Gemeente

met wethouder Brandligt

op 04-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De gemeente Delft sluit deze E-Deals met lokale partners om concrete afspraken te maken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050. Delft E Design cooperatie U.A. is een coöperatieve vereniging opgericht door aantal leden van Delft Design die een bewonersgerichte aanpak van de bestaande woningvoorraad ontwikkeld hebben. Doel is om een proeftuin van deze aanpak te maken waarin met bewoners hun bestaande woningen energieneutraal en misschien zelfs energiepositief worden gemaakt. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


Meer uit de knoop halen, slimme strategieën voor allianties rond stations

door Edwin van Uum

op 27-11-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Niet alleen Delft werkt aan zijn spoorzone. Veel gemeenten werken aan hun stationsknopen. En dat gaat vaak niet van een leien dakje. Dat komt niet alleen door de crisis. Los daarvan is er sprake van veel partijen en belangen. En daardoor houden partijen elkaar verstrengeld in de knoop. Slimme strategieën zijn nodig om dat te doorbreken. Het is tijd om serieus werk te maken van alliantievorming rond knooppunten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema .


Time Body Viewer, in gesprek met de kunstenaars

door curator Zoe Kate Reddy, Thomas van Linge en the Holls Collective

op 20-11-2013 om LET OP! 21:00 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Wat is de relatie tussen performance en video? Dat is de belangrijkste onderzoeksvraag van de huidige expositie Time Body Viewer in Kadmium, een dynamische/variabele tentoonstelling met in elk weekend live optredens gericht op een ander aspect van performance kunst. Curator Zoe Reddy zal de kunstenaars bevragen over hun drijfveren, ideeen, uitvoeringen en pieken en dalen in het proces. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.