activiteiten

Nieuwe services in de wijken

Woonservicezone 2.0

op 02-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48f

Deze TOP-avond in het kader van Zorg&Techniek&Wijken gaat over nieuwe services in de wijken, een opmaat voor de invulling van een nieuw concept voor woonservicezones. We staan voor een grote omslag. Veel ouderen zullen, ondanks beperkingen zelfstandig blijven wonen. Diensten, zorg en aanpassingen aan de woning zullen we steeds meer zelf gaan organiseren en betalen. De drempel naar nieuwe oplossingen lijkt nog groot. Die drempel willen we helpen slechten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Nuances juist nu?

Gesprek over n_IETS met Marleen Sleeuwits en Rik van Hazendonk

op 26-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Naar aanleiding van de lopende tentoonstelling n_IETS, organiseert Kadmium met Delft Design een gespreksavond met exposante Marleen Sleeuwits en curator van de expositie Rik van Hazendonk en met u over kunst en de openbare ruimte. Het gesprek zal gaan over onze kijk op de (openbare) ruimte: verandert, in een tijd van participatie en steeds meer bottom-up processen, ook de openbare ruimte? Kijken we anders? – Voelen we ons meer of minder betrokken bij de openbare ruimte? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.


Een singelroute voor Delft en de ervaringen in Leiden

door Dick van Veen, CDA Delft en Geert Crielaard (stadslab Leiden)

op 12-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Delft is als historische waterstad onlosmakelijk verbonden met kanalen en de Schie. Toch lijkt dit tegenwoordig bijna een ondergeschikte rol te spelen. Het CDA Delft wil een nieuw ruimtelijk initiatief op de kaart zetten: de Singelroute. Hoe kunnen we de in potentie aanwezige groenblauwe structuur rondom de binnenstad opnieuw ontdekken en doen opleven. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Lijsttrekkersdebat – verkiezingsdebat

op 05-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Een debat over te maken inhoudelijke keuzes in een tijd van bezuinigen, hervormen en investeren, over Delft als creatieve stad en stad van innovatie, ook van sociale innovatie. Voor dit debat zijn de lijsttrekkers uitgenodigd van de partijen die nu in de gemeenteraad zitten. De vraag aan de lijsttrekkers is allereerst: wat wilt u gaan doen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Stationslocaties hebben de toekomst!

m.m.v. Miriam Ram, Deltametropool, Stijn van der Walle, Zuidvleugel, en Joost Schrijnen

op 26-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Met de recente studie Maak Plaats!, roept de Provincie Noord-Holland een nieuwe perspectief uit voor de ruimtelijke ordening. De nieuwe ruimtelijke ordening is denken in knoop en plaats. Een concept gericht op het intensief gebruiken van de OV-infrastructuur voor het vergroten en verbeteren van het stedelijke netwerk rond Amsterdam tot in de kop van Noord-Holland. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.