activiteiten

Een singelroute voor Delft en de ervaringen in Leiden

door Dick van Veen, CDA Delft en Geert Crielaard (stadslab Leiden)

op 12-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Delft is als historische waterstad onlosmakelijk verbonden met kanalen en de Schie. Toch lijkt dit tegenwoordig bijna een ondergeschikte rol te spelen. Het CDA Delft wil een nieuw ruimtelijk initiatief op de kaart zetten: de Singelroute. Hoe kunnen we de in potentie aanwezige groenblauwe structuur rondom de binnenstad opnieuw ontdekken en doen opleven. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Lijsttrekkersdebat – verkiezingsdebat

op 05-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Een debat over te maken inhoudelijke keuzes in een tijd van bezuinigen, hervormen en investeren, over Delft als creatieve stad en stad van innovatie, ook van sociale innovatie. Voor dit debat zijn de lijsttrekkers uitgenodigd van de partijen die nu in de gemeenteraad zitten. De vraag aan de lijsttrekkers is allereerst: wat wilt u gaan doen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Stationslocaties hebben de toekomst!

m.m.v. Miriam Ram, Deltametropool, Stijn van der Walle, Zuidvleugel, en Joost Schrijnen

op 26-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Met de recente studie Maak Plaats!, roept de Provincie Noord-Holland een nieuwe perspectief uit voor de ruimtelijke ordening. De nieuwe ruimtelijke ordening is denken in knoop en plaats. Een concept gericht op het intensief gebruiken van de OV-infrastructuur voor het vergroten en verbeteren van het stedelijke netwerk rond Amsterdam tot in de kop van Noord-Holland. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Toekomst van de stad

door Pieter Hooimeijer

op 19-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de Toekomst van de Stad. Een speciale commissie onder voorzitterschap van Pieter Hooimeijer heeft onlangs een rapport afgerond, dat binnenkort wordt aangeboden aan de regering. Pieter Hooimeijer is hoogleraar in Utrecht en zal ingaan op de belangrijkste uitkomsten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Delft wil meer kenniswerkers aan de stad binden

m.m.v. Hans van Engelenburg

op 12-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Meer jonge ‘kenniswerkers’ -afgestudeerden van HBO-scholen en de TU- binden aan de stad. Dat is het doel van het actieprogramma, dat de gemeente samen met partijen uit de stad en kenniswerkers, heeft opgesteld. Doel is het verbeteren van de woonmogelijkheden voor deze afgestudeerden, het aantrekkelijker maken van voorzieningen en vergroten van de werkgelegenheid. Hans van Engelenburg presenteert de resultaten van recent onderzoek in opdracht van de gemeente Delft onder jonge kenniswerkers en laat zien waar de kansen liggen voor de woningmarkt in Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Campus en de Stad.