activiteiten

Muiderslot, kansen en bedreigingen voor een museum in een historisch huis

door Bert Boer, directeur museum Muiderslot

op 23-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP heeft de afgelopen tijd al veel aandacht besteed aan de toekomst van de musea in Delft. De museumvereniging heeft vorig jaar het rapport ‘meer dan waard’ over de toekomst van de musea uitgebracht. Een van de begeleiders was Bert Boer, directeur van het museum Muiderslot. Hij zal ingaan op dit onderwerp. Aansluitend aan de titel van de voordracht "Muiderslot, kansen en bedreigingen voor een museum in een historisch huis" is de vraag dan natuurlijk wat de kansen zijn voor historische musea in Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Architectuurcafé: Het nieuwe gebouw voor het Delfts Archief


met stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 16-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In de Harnaschpolder zal een geheel nieuw Archiefgebouw voor de Gemeente Delft gebouwd worden. Afgelopen maanden heeft er een meervoudige architectuuropdracht plaatsgevonden, waaruit 5 ontwerpvoorstellen zijn ingediend en die gepresenteerd zullen worden. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


“Warm voor de winter”

workshops energiebesparing door Delft E Design

op 09-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In december 2013 tekende coöperatie Delft E Design (DED) een E-deal met de gemeente Delft. In de komende vier jaar zal DED in vier pilotwijken vergaande ‘bewonersgestuurde energiebesparing’ realiseren. In Agnetapark, Poptahof, Verzetsstrijdersbuurt en de Binnenstad. Wil je er de volgende winter al lekker warm bijzitten? – kom en doe mee aan de workshops! Iedere pilotwijk krijgt een eigen workshop, want iedere wijk verschilt, in woningen en in bewoners, dus iedereen krijgt een eigen aanpak. Ter inspiratie komen ervaren bewoners aan het woord en tonen studenten van de TU Delft mogelijkheden voor energieaanpak. Ook als je niet in een van de pilotwijken woont, ben je van harte welkom om input te geven en goede ideeën mee naar huis te nemen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


Nieuwe services in de wijken

Woonservicezone 2.0

op 02-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48f

Deze TOP-avond in het kader van Zorg&Techniek&Wijken gaat over nieuwe services in de wijken, een opmaat voor de invulling van een nieuw concept voor woonservicezones. We staan voor een grote omslag. Veel ouderen zullen, ondanks beperkingen zelfstandig blijven wonen. Diensten, zorg en aanpassingen aan de woning zullen we steeds meer zelf gaan organiseren en betalen. De drempel naar nieuwe oplossingen lijkt nog groot. Die drempel willen we helpen slechten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Nuances juist nu?

Gesprek over n_IETS met Marleen Sleeuwits en Rik van Hazendonk

op 26-03-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Naar aanleiding van de lopende tentoonstelling n_IETS, organiseert Kadmium met Delft Design een gespreksavond met exposante Marleen Sleeuwits en curator van de expositie Rik van Hazendonk en met u over kunst en de openbare ruimte. Het gesprek zal gaan over onze kijk op de (openbare) ruimte: verandert, in een tijd van participatie en steeds meer bottom-up processen, ook de openbare ruimte? Kijken we anders? – Voelen we ons meer of minder betrokken bij de openbare ruimte? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.