activiteiten

“Verleiding”

door Peter George d'Angelino Tap

op 07-05-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Opgeleid in Delft heeft Peter George tijdens Studium Generale bijeenkomsten kennis gemaakt met veel facetten van techniek. Wiskundige logica heeft zijn fantasie geboeid en haute couture kleding voortgebracht die in haar orginaliteit en monumentale waarde autonome kracht heeft gekregen. Zijn carriere omspant inmiddels drie decennia. Daarin is hij de beperkende grenzen van de 'mode'ontwerper voorbij gegaan en hebben zijn ontwerpen hun weg gevonden naar werelden van theater, opera en ballet. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.


Kansen voor water in Delft

lezing door Linda Böcker

op 30-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP is begonnen met een lezingencyclus rond het onderwerp de toekomst van de stad. Daarvoor worden deskundigen uitgenodigd, zoals Pieter Hooimeijer van de RLI j.l 12 februari en ook Delftse partijen die een idee voor de stad naar voren willen brengen komen aan het woord. Op 12 maart sprak het CDA over een singelroute in Delft. De VVD Delft is een van de initiatiefnemers van het Expertise Platform Water. Linda Böcker, raadslid van de VVD Delft, presenteert de visie en de stand van zaken op dit moment. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Muiderslot, kansen en bedreigingen voor een museum in een historisch huis

door Bert Boer, directeur museum Muiderslot

op 23-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP heeft de afgelopen tijd al veel aandacht besteed aan de toekomst van de musea in Delft. De museumvereniging heeft vorig jaar het rapport ‘meer dan waard’ over de toekomst van de musea uitgebracht. Een van de begeleiders was Bert Boer, directeur van het museum Muiderslot. Hij zal ingaan op dit onderwerp. Aansluitend aan de titel van de voordracht "Muiderslot, kansen en bedreigingen voor een museum in een historisch huis" is de vraag dan natuurlijk wat de kansen zijn voor historische musea in Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Architectuurcafé: Het nieuwe gebouw voor het Delfts Archief


met stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 16-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In de Harnaschpolder zal een geheel nieuw Archiefgebouw voor de Gemeente Delft gebouwd worden. Afgelopen maanden heeft er een meervoudige architectuuropdracht plaatsgevonden, waaruit 5 ontwerpvoorstellen zijn ingediend en die gepresenteerd zullen worden. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


“Warm voor de winter”

workshops energiebesparing door Delft E Design

op 09-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In december 2013 tekende coöperatie Delft E Design (DED) een E-deal met de gemeente Delft. In de komende vier jaar zal DED in vier pilotwijken vergaande ‘bewonersgestuurde energiebesparing’ realiseren. In Agnetapark, Poptahof, Verzetsstrijdersbuurt en de Binnenstad. Wil je er de volgende winter al lekker warm bijzitten? – kom en doe mee aan de workshops! Iedere pilotwijk krijgt een eigen workshop, want iedere wijk verschilt, in woningen en in bewoners, dus iedereen krijgt een eigen aanpak. Ter inspiratie komen ervaren bewoners aan het woord en tonen studenten van de TU Delft mogelijkheden voor energieaanpak. Ook als je niet in een van de pilotwijken woont, ben je van harte welkom om input te geven en goede ideeën mee naar huis te nemen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.