activiteiten

Van architect tot ontwerpende ingenieur, bouwen voor kennisintensieve bedrijven

Door ir. Menno Rubbens, directeur cepezedprojects b.v.

op 05-02-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In Delft wordt veel geïnvesteerd in de kenniseconomie. Bedrijven worden gestimuleerd om zich in Delft te vestigen. In de laatste jaren hebben veel bedrijven nieuwe huisvesting gerealiseerd in Delft. Bij 6 van deze recente projecten was cepezed (met cepezedprojects en/of met architectenbureau cepezed) betrokken vanwege de ervaring met flexibele gebouwen met een wisselende combinatie van kantoor-, laboratorium- en productieruimte. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


Methodiek herbestemmen Leegstaande kerken

door Harald Schout en Loes Kellendonk

op 29-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In 2011 vonden wij dat het vraagstuk rondom leegstaande kerken steeds dwingender was geworden. Met subsidie van het Stimuleringsfonds Architectuur zijn we aan de slag gegaan met het formuleren en bedenken van een methodiek om de omstandigheden van deze leegstaande gebouwen in kaart te brengen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Architectuurcafé Eigenbouw

met stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 22-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Het Architectuurcafé Eigenbouw zal gewijd zijn aan de vrijheden van de zelfbouwer. In de Spoorzone, wordt de nodige ruimte gemaakt voor bouwgroepen en zelfbouwers. De eigenbouw wordt daarmee een belangrijk thema. De kennis en ervaring over deze innovatieve wijze van ontwikkelen op een grotere en binnenstedelijke schaal is nog betrekkelijk gering. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed

Debat met wethouder Raimond de Prez, Maarten Vos, Margriet Dijkhuis, Margo van den Broek e.a.

op 15-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het kader van het thema Zorg&Techniek&Wijken komen deze keer de ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed aan de orde. Vergrijzing, ingrijpende veranderingen in de zorg en in de financiering daarvan, veranderende rollen van spelers leiden tot snelle verandering en urgente maatschappelijk opgaven: er zijn innovaties nodig in het zorgvastgoed. Wat te doen met verouderd zorgvastgoed, wat te doen met een tekort aan aangepaste woningen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Driekoningen lezing

door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society

op 12-01-2014 om 15:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De traditionele Driekoningenlezing van ontwerpersvereniging Delft Design wordt 12 januari 2014 gehouden door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society. Als start van ons 27e verenigingsjaar neemt hij ons mee in de designgeschiedenis en legt ook een verband met de huidige ontwikkelingen in de ontwerpwereld. Hierin legt hij een link tussen het bouwkundig ontwerp, industrieel ontwerp en de maatschappelijke en culturele betekenis ervan. Zo geeft hij ontwerpers sprankelende input voor 2014. De lezing wordt afgesloten met een toost op het nieuwe jaar. lees verder