activiteiten

Meer uit de knoop halen, slimme strategieën voor allianties rond stations

door Edwin van Uum

op 27-11-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Niet alleen Delft werkt aan zijn spoorzone. Veel gemeenten werken aan hun stationsknopen. En dat gaat vaak niet van een leien dakje. Dat komt niet alleen door de crisis. Los daarvan is er sprake van veel partijen en belangen. En daardoor houden partijen elkaar verstrengeld in de knoop. Slimme strategieën zijn nodig om dat te doorbreken. Het is tijd om serieus werk te maken van alliantievorming rond knooppunten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema .


Time Body Viewer, in gesprek met de kunstenaars

door curator Zoe Kate Reddy, Thomas van Linge en the Holls Collective

op 20-11-2013 om LET OP! 21:00 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Wat is de relatie tussen performance en video? Dat is de belangrijkste onderzoeksvraag van de huidige expositie Time Body Viewer in Kadmium, een dynamische/variabele tentoonstelling met in elk weekend live optredens gericht op een ander aspect van performance kunst. Curator Zoe Reddy zal de kunstenaars bevragen over hun drijfveren, ideeen, uitvoeringen en pieken en dalen in het proces. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.


Lab Financiering woningbouw, kansen voor Zicht op Delft

m.m.v. Gabino Dorigo (RABO bank), Triodos bank en Hans Vos (expertteam eigenbouw)

op 13-11-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

We praten over ervaringen met verschillende financieringsvormen bij particulier opdrachtgeverschap. Het CPO-plankostenfonds maakt het intussen mogelijk in samenwerking met regionale RABO banken en gemeenten tot een fonds te komen. In Noord Holland kunnen Bouwgroepen (CPO) projecten de voorbereidingskosten renteloos lenen via een fonds van de Provincie. Kunnen pensioen tegoeden een rol spelen in het maken van een spaarpot ter financiering van je huis? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema .


Slotavond Legermuseum

op 06-11-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Na drie avonden met voorstellen en beschouwingen over een nieuw gebruik van het Armamentarium, dat leeg is gekomen door de verhuizing van het Legermuseum naar Soesterberg, is de balans opgemaakt. Wat ligt er nu en welke conclusies kunnen daaruit worden getrokken ? De voorstellen zijn op een rij gezet en worden deze avond gepresenteerd. Daarna volgt een discussie over 'hoe nu verder'? Later op de avond wordt het rapport aangeboden aan de wethouder. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema reeks debatten over het Legermuseum.


Proeftuinen Zorg en Techniek in Delft, ervaringen en lessen

m.m.v. Dick-Jan Zijda, Erik Pastors, Gerard Vaandrager en Hanneke van der Ven

op 30-10-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het kader van het thema Zorg&Techniek&Wijken komen deze keer de proeftuinen Zorg&Techniek aan de orde. Aan de hand van concrete voorbeelden kijken we naar de lessen en de opbrengst voor Delft. Na de presentaties volgt een discussie over de te trekken lessen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.