activiteiten

Filosofie en economie

Inleiding cursusreeks door Rob Hundman

op 21-01-2020 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Staat de economie en ons geldwezen, in de vorm van neoliberaal marktdenken op omvallen, of is zij sterker dan ooit? TOPdelft organiseert een reeks 'Filosofie en economie' van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen € 7,50 per bijeenkomst, € 60,- voor de hele reeks. Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl en maak het bedrag over op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. lees verder


Energietransitie Samen

Met Platform Energietransitie, Katja Kruit en Erwin Mlecnik olv Jan Kadijk

op 15-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Dit is de tweede avond die het Platform Energietransitie in samenwerking met TOPdelft organiseert. Tijdens de startbijeenkomst op 13 november 2019 zijn een aantal vragen gesteld, onder andere: wie heeft de regie? Daarop willen we nu terugkomen. In het klimaatakkoord is de regierol toegewezen aan de gemeente. De vraag is hoe gemeenten deze regierol invullen […] lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


Driekoningenlezing DelftDesign

Lezing door Ineke Hulshof, architect

op 12-01-2020 om 15:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De Driekoningenlezing wordt op 12 januari gehouden door Ineke Hulshof. Na haar afstuderen in 1979 aan de faculteit Bouwkunde in Delft heeft zij in 1980 het bureau Goverts Hoogstad Hulshof mede opgericht. In 1988 is daaruit Hulshof Architecten voort gekomen met een kantoor in Rotterdam. In 2004 verhuisde Ineke naar het initiatief Bacinol in Delft, […] lees verder


BètaBalie: Wenda Doff – In gesprek met de stad Delft

op 18-12-2019 om 20:00 uur uur

Vorige maand hield Annemarie Wennekers van het SCP een prachtige lezing over de sociale staat van Nederland. Het leek ons een goed idee daar een vervolg aan te geven met een discussie over de staat van Delft. Wenda Doff was een van de opstellers van het rapport 'In gesprek met de stad Delft'. Dat was een groot onderzoek met als thema’s wonen, openbare ruimte, samen leven en duurzaamheid. We gebruiken de uitkomsten om met elkaar in gesprek te gaan over de staat en de toekomst van Delft. Welke wensbeelden zijn er voor de stad en welke uitdagingen levert dat op? Wat zijn spanningsvelden, dilemma’s en mogelijke oplossingen? Wenda Doff geeft hiervoor de aftrap. Zeker nu er gewerkt wordt aan een visie voor 2040 is deze discussie meer dan op z’n plaats. lees verder


Samen verder werken aan perspectief voor (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Joost Versluijs, Olga Wagenaar en Ferdinand Grapperhaus en anderen onder leiding van Wolter Smit

op 11-12-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. De gemeente heeft inmiddels een actieprogramma voor de ruimtelijk economische visie opgesteld. Voor de Schieoevers is een ontwikkelingsperspectief opgesteld die ruim baan belooft voor de maakindustrie. De TU Delft zoekt naar nieuwe samenwerking met het bedrijfsleven. Maar is dat voldoende? Komt de samenwerking wel voldoende van de grond? Gunnen we elkaar echt wat? Zetten we voldoende concrete stappen? Maar bovenal: hebben we voldoende gezamenlijk perspectief? En welke keuzen moeten we gezamenlijk maken? Dat zijn de vragen voor dit stadsgesprek. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.